Ładowanie...

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Naszą główną działalność możemy podzielić na:

  • Remonty
  • Teletechnika
  • Inwestycje

Specjalizujemy się w obsłudze klientów instytucjonalnych min. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Urzędy, Szpitale, Samorządy, Kościoły. Dla nich wykonujemy min. :

  • obsługę funduszu remontowego
  • obsługę funduszu inwestycyjnego

Powyższa grupa odbiorców daje Grupie solidne podstawy funkcjonowania i dzięki temu możemy zaproponować klientom nie instytucjonalnym sprawdzone rozwiązania. Jest to bardzo istotna cecha naszej działalności, ponieważ wbrew obiegowej opinii to właśnie klienci instytucjonalni są podstawową grupą docelową większości dostawców nowoczesnych rozwiązań dla szeroko pojętego rynku budowlanego. W wielkim uproszczeniu:  możemy wprost zaproponować wszystkim naszym klientom sprawdzone rozwiązania, które zadowolą zarówno klientów wysokobudżetowych jak i klientów , którzy bazując na doświadczeniach innych oczekują wysokiej jakości w ramach budżetu, którym dysponują.

Na bazie dotychczasowych realizacji proponujemy również sprzedaż wybranych grup towarowych takich jak:

  • Folie grzewcze do ogrzewania płaszczyznowego
  • Formatki z płyt G-k

Sprzedaży powyższego poświęcamy osobne zakładki naszego mini portalu.